Ana Sayfa
Etkinlik / Akademi Kurulu Toplantısı
Deşt-i Kıpçak Topraklarında Türk Kültürü Sempozyumu

Etkinlik / Akademi Kurulu Toplantısı

Haz 05
Sempozyumu başarıyla tamamladık

Priştine Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz...

Deşt-i Kıpçak Topraklarında Türk Kültürü Sempozyumu

Kultur Bilimleri Akademisi 01 Temmuz 2017 14:06:29 Cumartesi

 Türk-Ukrayna İlişkilerinin 25. Yılı Anısına
Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu
“DEŞT-İ KIPÇAK TOPRAKLARINDA TÜRK KÜLTÜRÜ”
(5-9 EYLÜL 2017 KİEV)
 
Kıymetli bilim insanları
 
Türk Ukrayna ilişkilerinin bağımsızlık sonrası 25. yılı anısına Kültür Bilimleri Akademisi ve Ukrayna Millî Bilimler Akademisi A. Krımskı adındaki Şarkiyat Araştırma Enstitüsü iş birliği ile “Kuzey Çayırlarında Deşt-i Kıpçakta Türk Kültürü” isimli uluslararası bir sempozyum düzenleyeceklerdir. Türk Ukrayna ilişkileri çok köklü ve kadim bir tarihe sahiptir. Ne yazık ki bu alanda araştırmalar son yıllarda arzu edildiği düzeyde değildir. Sempozyumun amacı yeniden araştırmacıların dikkatini bu alana yöneltmek Türk-Ukrayna dostluğu ve kültürel ilişkilerine dikkat çekmektir. Sempozyumda Türk-Ukrayna ilişkileri ve Deşt-i Kıpçak sahasındaki Türk boyları ve onların Ukrayna halkı ile teması bağlamında tarih, filoloji, müzikoloji, sanat tarihi, arkeoloji, halk bilimi, uluslararası ilişkiler, felsefe, siyaset bilimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir. Bildiriler Türkçe, Ukraince, İngilizce ve Rusça dillerinde sunulabilecektir.
 
SEMPOZYUM SEKRETERİ
Doç. Dr. Iryna Driga
 
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Kemal Üçüncü
Doç. Dr. Iryna Driga
Dr. Laexander Bogomilov 
 
BİLİM KURULU
Doç. Dr. Alexander Bogomolov
Prof. Dr. Ali Akar
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ
Prof. Dr. İsmail Görkem
Prof. Dr. Bohdan Ajniuk
Prof. Dr. Dursun Yıldırım
Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak
Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu
Prof. Dr. Fikret Türkmen
Prof. Dr. Vahit Türk
Prof. Dr. Georgi Papakin
Prof. Dr. İlber Ortaylı
Doç. Dr. İryna Dryga
Prof. Dr. İryna Ponomareva
Prof. Dr. İsmail Doğan
Prof. Dr. İvan Patryliak
Prof. Dr. Oleh Bubenok
Prof. Dr. Osman Karatay
Prof. Dr. Peter Golden
Fahri Prof. Refat Çubarov
Prof. Dr. Svitlana Bіliaeva
Doç. Dr. Tudora Arnaut
Ord. Prof. Dr. Valeriy Smoliy
Prof. Dr. Fuzuli Bayat
Prof. Dr, Darhan Hıdırali 
 
BASIN VE İLETİŞİM SORUMLUSU
Berkant Parlak
berkantparlak@gmail.com
 
ÖNEMLİ TARİHLER
Özetler 30 Temmuz 2017 tarihine kadar kievsempozyum@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Kabul edilen bildiriler 3 Ağustos tarihinde ilan edilecektir.
Bildiri tam metinleri Sempozyumda sunumdan 1 hafta sonra varsa değişiklik ve düzeltmeler yapılarak sekretaryaya teslim edilecektir.
 
KONAKLAMA VE YOL
Masraflar katılımcılara aittir.
 
KATILIM TUTARI
Tutar Türkiye’den katılanlar için 500 TL’dir. Gerekli tutarın Kültür Bilimleri Akademisinin Türkiye İş Bankası Trabzon Atapark Şubesi​ TR23 0006 4000 0017 5060 0392 21 numaralı hesaba yatırılması rica olunur. Ukraynalı katılımcılardan katılım ücreti alınmayacaktır.
Kabul edilen bildirileri ilan edilince hesap belgesinin iletişim adresimize gönderilmesi gerekmektedir. Konaklama imkânları, sosyal program ve gezi ile ilgili ayrıntılı açıklama ileride tekrar yapılacaktır.

SOSYAL MEDYA/E-POSTA
kievsempozyum@gmail.com
www.facebook.com/kievsempozyum
www.twitter.com/kievsempozyum